Styrelsen

2018-2019-års styrelse:

Ordförande:
Daniel Fallkvist

Vice Ordförande:
Pontus Käll

Kassör:
Benjamin Gustavsson

Vice Kassör:
Daniel Sjunnesson

Sekreterare:
Martin Winberg

Vice Sekreterare:
Wilhelm Sundström

Ledamöter:
Jonathan Söderberg Pahmp, Kalle Wahlstedt, Ludvig Lindblom

Search