Styrelsen

2020-års styrelse:

Ordförande:
Tue Höjbjerg

Vice Ordförande:
Calle Wahlstedt

Kassör:
Jimmi Ancons

Vice Kassör:
Dennis Urbaniczky

Sekreterare:
Marek Nowakowski

Vice Sekreterare:
Oskar Jevås,

Ledamöter:
Daniel Sjunnesson, Gustav Andersson, Martin Winberg,

Search